اعضاي هيئت علمي
اعضاي محترم هيأت علمي دانشكده پرستاري طبس
 

سمت: رياست و عضو هيأت علمي دانشكده پرستاري طبس

نام نام خانوادگي: حسن فروزان فر

مدرك تحصيلي : كارشناسي ارشد پرستاري گرايش داخلي- جراحي

آدرس پست الكترونيكي: forouzanfar901@bums.ac.ir

تلفن: 05632383460

سمت:  معاون و مربي آموزشي دانشكده پرستاري طبس

نام نام خانوادگي: حسين محمدي

مدرك تحصيلي : كارشناسي ارشد اپيدميولوژي

آدرس پست الكترونيكي: hosain.mohamadi@bums.ac.ir

تلفن: 05632383465

سمت: استاد مشاور و مسئول EDO و  عضو هيأت علمي دانشكده پرستاري طبس

نام نام خانوادگي: حميد رضا خسروي زاده طبسي

مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد پرستاري گرايش داخلي- جراحي

آدرس پست الكترونيكي: hamid5106@yahoo.com

تلفن: 05632383466

سمت:  عضو هيأت علمي دانشكده پرستاري طبس

نام نام خانوادگي: علي صادقي اكبري

مدرك تحصيلي: دانشجوي دكتراي تخصصي پرستاري

آدرس پست الكترونيكي: sadeghi.akbari1398@gmail.com

تلفن: 05632383466

سمت:  عضو هيأت علمي دانشكده پرستاري طبس

نام نام خانوادگي: حسين عباسيان

مدرك تحصيلي: دكتري فيزيك پزشكي

آدرس پست الكترونيكي:

تلفن: 05632383466

سمت:  عضو هيأت علمي دانشكده پرستاري طبس

نام نام خانوادگي: فاطمه محلي

مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد پرستاري گرايش داخلي- جراحي

آدرس پست الكترونيكي: fatemeh_mohalli@yahoo.com

تلفن: 05632383466

سمت:  عضو هيأت علمي دانشكده پرستاري طبس

نام نام خانوادگي: حميده كوه پيكر

مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد هماتولوژي

آدرس پست الكترونيكي: kouhpeikarh@yahoo.com

تلفن: 05632383466

سمت:  عضو هيأت علمي دانشكده پرستاري طبس

نام نام خانوادگي: سيد محمد رياحي

مدرك تحصيلي: دكتري اپيدميولوژي

آدرس پست الكترونيكي: riahim61@gmail.com

تلفن: 05632383466

سمت: مربي آموزشي دانشكده پرستاري طبس

نام نام خانوادگي: سميه اسماعيل زاده

مدرك تحصيلي: پرستاري گرايش داخلي -جراحي

آدرس پست الكترونيكي:

تلفن: 05632383466

سمت:  عضو هيأت علمي دانشكده پرستاري طبس

نام نام خانوادگي: ايوب ايار

مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد پرستاري روان

آدرس پست الكترونيكي:

تلفن: ش05632383466

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/10/24
تعداد بازدید:
323
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal