پرسنل اداري دانشكده
حسن فروزان فر 
سمت: رياست دانشكده پرستاري شهرستان طبس
مدرك: كارشناس ارشد پرستاري
ايميل:forouzanfarh901@bums.ac.ir
داخلي: 3460
مستقيم: 05632383460
دورنگار: 05632830062
لينك به حوزه كاري ç
 
حسن فروزان فر
مرضيه فروغي عباسي                 
سمت: كتابدار 
مدرك:كارشناس كتابداري  پزشكي
 
ايميل:Forogh322@gmail.com
داخلي: 3462
مستقيم: 05632383462 
لينك به حوزه كاري ç
محبوبه مهديان

حميدرضا خسروي زاده طبسي 
سمت:عضو هيئت علمي
مدرك: كارشناس ارشد پرستاري
ايميل:hamid5106@yahoo.com
داخلي: 3466
مستقيم: 05632383466 
لينك به حوزه كاري ç
حميدرضا خسروي زاده طبسي
مهندس سعيد عصاري
سمت: مسئول IT
مدرك: كارشناس ارشد مهندسي نرم افزار
ايميل:saeid.assari@bums.ac.ir
داخلي: 3410
مستقيم: 05632383410
لينك به حوزه كاري ç
سعيد عصاري

افسانه قلي زاده
سمت: اموردانشجويي
مدرك:كارشناس پرستاري
ايميل:af.gholizadeh@bums.ac.ir
داخلي: 3435
مستقيم: 05632383435 
لينك به حوزه كاري ç
افسانه قلي زاده
حسين محمدي مقدم
سمت: مسئول اموراداري
مدرك: كارشناس ارشد اپيدميولوژي
ايميل:m
داخلي: 3465
مستقيم: 05632383465
لينك به حوزه كاري ç

سميه پيله كش زاده
سمت:مسئول آموزش
مدرك: كارشناس كتابداري شاخه پزشكي
ايميل:s.pilekeshzade@bums.ac.com
داخلي: 3461
مستقيم: 05632383461 
لينك به حوزه كاري
 مصطفي رمضاني
سمت: كارگزين
مدرك: كارشناس مديريت بازرگاني
ايميل: mostafa.ramazani.1362@gmail.com
داخلي: 3463
مستقيم: 05632383463
لينك به حوزه كاري

  

 

  

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/01
تعداد بازدید:
5214
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal