تقويم آموزشي 99-98

تقويم سال تحصيلي 99-98

نيمسال اول 99-98

انتخاب واحد از تاريخ( 98/6/10 الي 98/6/20 ) از طريق اينترنت

شروع كلاسها

98/6/23

حذف و اضافه و اصلاح و انتخاب واحد

98/07/06تا98/07/12

حذف تكدرس

تا 98/09/14

ارزشيابي اساتيد

98/10/1 تا 98/10/20

پايان كلاسها

98/10/19

امتحانات

98/10/21 تا 98/11/03

تعطيلات بين دو نيمسال:  98/11/4 تا 98/11/11

 

نيمسال دوم 99-98

انتخاب واحد از تاريخ( 98/11/1 الي 98/11/10 ) از طريق اينترنت

شروع كلاسها

98/11/12

حذف و اضافه و اصلاح و انتخاب واحد

98/11/26 تا 98/12/02

حذف تكدرس

            تا 99/2/19

ارزشيابي اساتيد

99/3/1 تا 99/3/20

پايان كلاسها

99/3/22

امتحانات

99/3/24 تا 99/4/05

ترم تابستان :99/04/28 تا 99/06/06

   

  تذكر مهم:كلاسها برابر برنامه، از اولين روز اعلام شده، تشكيل و حضور و غياب نيز انجام مي گيرد.

مسئولين آموزش طبق مقررات و نظريه شوراي آموزشي محترم دانشگاه در اين امر همكاري مي نمايند.
حضور كليه دانشجويان در روزهاي حذف و اضافه به منظور گرفتن و امضا تاييديه انتخاب درس الزامي مي باشد.
ضمناً حذف و اضافه در تاريخ هاي ذكر شده از طريق وب صورت خواهد گرفت.
تاریخ به روز رسانی:
1398/06/12
تعداد بازدید:
1307
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal